Kehitysprojektit

Kehitys-projektit

Innostavaa ja ihmisläheistä johtajuutta

 

Moderni johto ymmärtää, että ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara. Organisaatiokulttuuri, jossa henkilöstö on sitoutunut ja motivoitunut on avain kasvuun, kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Arctic HR:n asiantuntijat auttavat liiketoiminnan kehittämisessä sekä luomaan kasvua ja tasapainoa muutostilanteissa.

Työyhteisön kehittäminen

Henkilöstökyselyn avulla johto oppii ymmärtämään, mitkä asiat ovat työntekijöille merkityksellisimmät ja miten ne toteutuvat.

Henkilöstökysely tarjoaa tarjoaa myös mahdollisuuden keskustella jokaisen työntekijän kanssa siitä, mikä on hänelle motivaation ja työhyvinvoinnin kannalta tärkeintä. Kun yrityskulttuurin kehittämisessä lähdetään liikkeelle ymmärryksen lisäämisellä, ollaan olennaisen äärellä.

Arvot ovat vahvan yrityskulttuurin pohja. Niiden avulla saadaan yhteiset raamit sille, mihin työpaikalla uskotaan ja miten siellä toimitaan. Kun näistä asioista puhutaan ja viestitään avoimesti ja aktiivisesti, niin silloin vaikutetaan merkittävästi kulttuurin kehittymiseen toivottuun suuntaan.

Ota timanttiset asiantuntijamme avuksi työyhteisön kehittämiseen!

 

Johtamisen kehittäminen

Esihenkilötyön laatu on yksi tärkeimmistä yksittäisistä työyhteisön tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

Moderni johtaja osaa tukea ja palvella työntekijöitä tavalla, joka tuo esille ihmisten parhaat puolet työntekijöinä ja samalla lisää yhdessä tekemistä sekä vastuunottoa organisaatiossa.

Tuemme yrityksiä johtajuuteen liittyvien toimintamallien ja taitojen kehittämisessä.

Osaamisen johtaminen

Järjestelmällinen osaamisen johtaminen jalostaa yksilöiden osaamiset organisaatiotason kyvykkyydeksi. On tärkeä määritellä, minkälaista osaamista yrityksessä tulee olla tulevaisuuden kilpailuedun varmistamiseksi. Strateginen osaaminen on sekä jo olemassa olevaa että potentiaalista osaamista, jolla on yritykselle strategista merkitystä kilpailukyvyn ja kasvun kannalta.

Autamme määrittämään strategian kannalta kriittiset osaamiset sekä suunnittelemaan osaamisen johtamisen käytännöt. Osaamisen johtaminen toimii pohjana kokonaisvaltaiselle kehittämiselle strategisesta suunnittelusta ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisesta aina yksilöiden henkilökohtaisen kehittymisen tukemiseen asti.