Meidän tarina

Mistä kaikki sai alkunsa?

Arctic HR perustettiin vuoden 2020 alussa, kun pintaan nousi pitkään kytenyt halu olla auttamassa, omalla työkokemuksella, aloittavia ja kasvavia yrityksiä tarjoamaan entistä parempaa työelämää henkilöstölleen.

Keskiössä oli perustaja Elina Iso-Markun ajatus unelmatyöpaikasta; aloittavasta mahdollisuuksia täynnä olevasta yrityksestä, ja siitä kuinka tämänkaltaisista yrityksistä voisi kasvaa unelmien työpaikkoja myös muille.

Yrityksen perustamista edeltänyt pitkän linjan kokemus erinäisissä startup-yrityksissä, on nostanut esiin aloittavien ja kasvavien yrityksien haasteen; henkilöstöjohtaminen ja siihen panostaminen jää muun kasvun ja kehityksen jalkoihin, jolloin tärkein yritysten voimavara, eli osaajat, jäävät vaille kasvun vauhdittamiseen tarvittavaa johtamista.

Tahdomme olla tukemassa juuri näiden yritysten kasvua, hyödyntämällä heidän omaa potentiaaliaan, luoden onnellista ja modernia työelämää.

Näin syntyi Arctic HR; yritys, jonka tavoitteena on tukea kaltaisiaan nuoria yrityksiä kasvamaan henkilöstöön panostamalla! 

Aidosti apunasi

Arctic HR tarjoaa kokonaisvaltaisen turvaverkon, joka tukee yrityksen henkilöstön johtoa yksilöllisesti, läpi sen kasvupolun.

Asiantuntijatiimi tukee aina rekrytoinneista käytännön johtamistyöhön saakka yrityksen arjessa, jokaiselle asiakkaalle henkilökohtaisesti räätälöidyin keinoin. Ratkaisumalleja tarjotaan niin yksittäisiin johtamisen haasteisiin kuin pitkäaikaisempaankin henkilöstön johdon tarpeeseen.

Tiimimme vapauttaa asiakasyrityksen kädet henkilöstöjohtajan tehtävistä ja tarjoaa kokonaisvaltaista johtamisosaamista, tukeakseen alan parhaaksi yritykseksi kehittymistä. Toiminnan ytimessä on People Operations –ajattelu ja ihmisten kokonaisvaltaisen potentiaalin hyödyntäminen johtamisen keinoin. Lue lisää palveluistamme täältä!

Kehitämme hyvinvoivia ja menestyviä työpaikkoja, joissa henkilöstön johtaminen tarjoaa yrityksen osaajille mahdollisuuden hyödyntää vahvuuksiaan monipuolisesti ja tehokkaasti.

People ops -ajattelu murskaa perinteisen henkilöstöjohtamisen mallin (resource management) ja suuntaa johtamisen kohti tulevaisuusorientoitunutta ja ihmislähtöistä johtamistyötä, joka hyödyntää henkilöstön potentiaalia tavoitteellisesti (human leadership) luoden menestyksekästä työelämää. 

HR asiantuntija

Henkilöstö kaiken keskiössä

Vauhdita yrityksesi kasvua panostamalla henkilöstöön!

Me tarjoamme yrityksellesi tarvittavan johtamisosaamisen, näkökulmia johtamiseen ja apua henkilöstöjohtamisen puuttuviin resursseihin.

Luodaan yhdessä yritykseesi kasvua edistävää johtamiskulttuuria ja vauhditetaan kasvua yrityksesi osaajiin panostamalla.

Hyvinvoiva henkilöstö on kasvun moottori ja voimme yhdessä kasvattaa yrityksestäsi alan unelmatyöpaikan!