Työhyvinvointi

Työhyvinvointi

Huolehditaan yhdessä yrityksenne tärkeimmästä voimavarasta – henkilöstöstä

 

Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen on meidän sydäntämme lähellä! Kun henkilöstö kokee, että työnantaja pitää heistä huolta, työnjälki on priimaa ja työskentely tehokasta. Autamme löytämään keinot henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Tarvittaessa olemme myös tukena silloin, kun on puheeksioton paikka ja käsitellään ei niin mukavia asioita.

Työterveyshuolto

Työterveyshuoltoon liittyy paljon lakisääteisiä vaatimuksia. Tunnemme lain kiemurat ja autamme pitämään huolta siitä, että kaikki on järjestetty asianmukaisesti.

Autamme myös kilpailuttamaan työterveyshuollon palvelut, tekemään työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja huolehtimaan tarpeellisista työpaikkaselvityksistä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Panostetaan ennaltaehkäisevään toimintaan, jotta sairaspoissaoloja tulisi tulevaisuudessa mahdollisimman vähän. 

Työsuojelu

Voimme ottaa hoitaaksemme työsuojelupäällikön roolin ja vastata yrityksenne työsuojelutoiminnasta.

Voimme työstää työsuojelun toimintaohjelman ja huolehtia tarvittavista kokouksista työsuojeluvaltuutettujen kanssa.

Pidetään yhdessä huolta siitä, että vähintään lakisääteiset velvollisuudet tulee hoidettua.

On tärkeää, että henkilöstöllä on kanava, mitä kautta he voivat tuoda esille murheita ja kehitysaihioita.

Varhainen välittäminen

Joskus saattaa huolestuttaa työntekijän jaksaminen, kun työsuoritus ei vastaa odotuksia tai esim. päihteiden käyttö huolestuttaa ja aiheuttaa harmia työpaikalla. Tällöin voimme astua kuvaan ja auttaa asioiden puheeksiotossa.

On myös tärkeää laatia yritykselle varhaisen välittämisen malli, jossa sovitaan käytännöt puheeksiottamiselle. Olemme esihenkilöiden tukena tilanteessa, sparraamme, valmistelemme puheeksiottoon ja hoidamme tarvittavan dokumentaation sekä osallistamme työterveyshuollon.

 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Yritys tarvitsee monenlaista dokumentaatiota tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyen. Ei hätää. Näistäkin löytyy vahvaa osaamista, niin raportoinnin kuin suunnitelmienkin tasolta. Opastamme ja autamme käytännössä.

Henkilöstötapahtumat, virkistystoiminta, työpajat, kehityspäivät

Haluatko järjestää henkilöstölle unohtumattomat kekkerit, työpajoja tai seminaarin? Heitä huolet nurkkaan. Olemme järjestäneet lukuisia tapahtumia, joista on jaettu kuvia somessa ja ylistetty mahtavaa fiilistä.

Lisäksi olemme auttaneet suunnittelemaan yritykselle virkistysaktiviteetteja sekä auttaneet käytännönjärjestelyissä. Tapahtumatuotanto sujuu meiltä kymmenien vuosien kokemuksella.