Työsuhde- ja työhyvinvointiasiat

Työhsuhde ja -hyvintointiasiat

Meiltä saat täsmäapua työsuhde- ja hyvinvointiasioihin

 

Kun yritys kasvaa, tarvitaan pelisääntöjä, joiden mukaan toimitaan henkilöstöasioissa. Kun säännöt on sovittu ja viestitty henkilöstölle, on kaikkien helppo toimia niiden mukaan ja epäkohtiin voidaan puuttua. Meillä on ajantasainen tieto työsuhdelainsäädännöstä ja voimme auttaa monipuolisesti eri tilanteissa.

Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen on meidän sydäntämme lähellä! Kun henkilöstö kokee, että työnantaja pitää heistä huolta, työnjälki on priimaa ja työskentely tehokasta. Autamme löytämään keinot henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Tarvittaessa olemme myös tukena silloin, kun on puheeksioton paikka ja käsitellään ei niin mukavia asioita.

Työsuhdeasiat

Työsuhdeasiat

Työsopimukset

Mistä kaikista asioista kannattaa sopia työsopimuksella? Kaikenlaisia lainkiemuroita on huomioitavana. Mutta ei hätää! Meiltä löytyy osaamista tähänkin asiaan. Voimme laatia teille työsopimuspohjan, joka on helppo täyttää ja se ohjeistaa huomioimaan erilaiset työsuhteeseen liittyvät asiat. Ja jos työsopimusten tekeminen ahdistaa, niin asiaan vihkiytyneet asiantuntijamme auttavat ja tekevät ne puolestasi. Jäätävää HR-osaamista löytyy tälläkin alueella.

Työlainsäädäntö ja työehtosopimukset

Kuka pysyy kärryillä kaikista muutoksista lainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin? Arctic HR:n asiantuntijat tietysti!

Me viestimme sinulle muutoksista ja autamme huomioimaan ne yrityksen toiminnassa!

Pelisäännöt, käytännöt ja ohjeistukset

Joskus saattaa huolestuttaa työntekijän jaksaminen, kun työsuoritus ei vastaa odotuksia tai esim. päihteiden käyttö huolestuttaa ja aiheuttaa harmia työpaikalla. Tällöin voimme astua kuvaan ja auttaa asioiden puheeksiotossa.

On myös tärkeää laatia yritykselle varhaisen välittämisen malli, jossa sovitaan käytännöt puheeksiottamiselle. Olemme esihenkilöiden tukena tilanteessa, sparraamme, valmistelemme puheeksiottoon ja hoidamme tarvittavan dokumentaation sekä osallistamme työterveyshuollon.

Yhdenvertaisuus

Yritys tarvitsee monenlaista dokumentaatiota tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyen. Ei hätää. Näistäkin löytyy vahvaa osaamista, niin raportoinnin kuin suunnitelmienkin tasolta. Opastamme ja autamme käytännössä.

Työsuhteen päättäminen tai päättyminen

Joskus on tarve päättää työsopimus koeajalla tai irtisanoa, joskus jopa purkaa. Nämä on ovat vaikeita asioita niin esihenkilölle kuin työntekijällekin. Olemme tukena myös näissä ikävämmissä asioissa. Kun ne hoidetaan ihmisläheisesti, lopputulos on usein kaikille osapuolille kivuttomampi.

Työhyvinvointiasiat

Työhyvinvointiasiat

Työterveyshuolto

Työterveyshuoltoon liittyy paljon lakisääteisiä vaatimuksia. Tunnemme lain kiemurat ja autamme pitämään huolta siitä, että kaikki on järjestetty asianmukaisesti.

Autamme myös kilpailuttamaan työterveyshuollon palvelut, tekemään työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja huolehtimaan tarpeellisista työpaikkaselvityksistä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Panostetaan ennaltaehkäisevään toimintaan, jotta sairaspoissaoloja tulisi tulevaisuudessa mahdollisimman vähän.

Työsuojelu

Voimme ottaa hoitaaksemme työsuojelupäällikön roolin ja vastata yrityksenne työsuojelutoiminnasta.

Voimme työstää työsuojelun toimintaohjelman ja huolehtia tarvittavista kokouksista työsuojeluvaltuutettujen kanssa.

Pidetään yhdessä huolta siitä, että vähintään lakisääteiset velvollisuudet tulee hoidettua.

On tärkeää, että henkilöstöllä on kanava, mitä kautta he voivat tuoda esille murheita ja kehitysaihioita.

Varhainen välittäminen

Joskus saattaa huolestuttaa työntekijän jaksaminen, kun työsuoritus ei vastaa odotuksia tai esim. päihteiden käyttö huolestuttaa ja aiheuttaa harmia työpaikalla. Tällöin voimme astua kuvaan ja auttaa asioiden puheeksiotossa.

On myös tärkeää laatia yritykselle varhaisen välittämisen malli, jossa sovitaan käytännöt puheeksiottamiselle. Olemme esihenkilöiden tukena tilanteessa, sparraamme, valmistelemme puheeksiottoon ja hoidamme tarvittavan dokumentaation sekä osallistamme työterveyshuollon.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Yritys tarvitsee monenlaista dokumentaatiota tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyen. Ei hätää. Näistäkin löytyy vahvaa osaamista, niin raportoinnin kuin suunnitelmienkin tasolta. Opastamme ja autamme käytännössä.

Tapahtumat, työpajat, virkistyspäivät ja kehityskeskustelut

Haluatko järjestää henkilöstölle unohtumattomat kekkerit, työpajoja tai seminaarin? Heitä huolet nurkkaan. Olemme järjestäneet lukuisia tapahtumia, joista on jaettu kuvia somessa ja ylistetty mahtavaa fiilistä.

Lisäksi olemme auttaneet suunnittelemaan yritykselle virkistysaktiviteetteja sekä auttaneet käytännönjärjestelyissä. Tapahtumatuotanto sujuu meiltä kymmenien vuosien kokemuksella.